Game Slot

ZBET cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của Quý。

đều ý thức cao được việc bảo mật thông tin và giảm tới

mức tối thiểu việc sơ ý để lộ thông tin cá cược cho bất kỳ bên nào.

Chúng tôi cam kết tất cả các thông tin m

à Quý khách hàng cung cấp như: họ tê

n, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng…sẽ được bảo mật tuyệt đối thông qua các thuật toán mã hoá tối tân nhất hiện nay.

Việc cung cấp lại các thông tin cá nhân trong mọi trường hợp sẽ do bộ phận chuyên trách của chúng tôi đảm nhậ

n nhằm đảm bảo các thông tin cá nhân

của Quý khách sẽ chỉ được cung cấp duy nhất cho chính khách hàng mà thô

i. Mọi trường hợp ủy quyền/thay mặt chúng tôi sẽ từ chối hỗ trợ

dưới bất kỳ lý do nào.

Chúng tôi cam kết không sử dụng hay cung Game Slot Game Slot Game Slot

cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hỗ trợ khách hàng khi tham gia cá cược tại ZBET.

Các quy định về bảo mật trên sẽ không đạt được hiệu quả tối đa nếu không được sự hợp tác của Quý khách hàng trong việc tự bảo quản thông tin của mình. ZBET mong muốn rằng tất cả các khách hàng tham gia tại ZBET đều ý thức cao được việc bảo mật thông tin và giảm tới mức tối thiểu việc sơ ý để lộ thông tin cá cược cho bất kỳ bên nào.